Mer om TG Skol IF

TG Skol IF

Naturligtvis har vi på TG en egen idrottsförening – Vi kallar den rätt och slätt TG skol IF. Målet är att skapa en utvecklande och meningsfull fritid och gemenskap alla våra skolungdomar i närområdet, både för nuvarande och blivande gymnasieelever. Så vare sig du går på gymnasiet eller går i grundskolan här intill så finns TG Skol IF för dig.

Vår ambition är att utveckla idrotten i Tumba och erbjuda stimulerande fritidsaktiviteter, skapa intressanta events, tävlingar som lockar nya utövare och en större publik. Samtidigt hoppas vi att vi kan bidra till att utveckla miljön, skapa trivsel och ett positivt klimat i och kring Idrottshuset.

Hela området ska vara en möjlighet till intressanta och givande möten mellan ungdomar, blivande ledare och ledare. Målet är att alla boende och verksamma på orten på något sätt ska inkluderas i en idrotts- kultur och fritidsgemenskap som vi just nu håller på att skapa. Ju fler vi är desto roligare och starkare blir vi-känslan och desto starkare blir hela Tumbas attraktionskraft.

Bli medlem i TG Skol IF

Styrelsen

Styrelsen består av elever från olika program som håller igång och utvecklar föreningen. Bland annat vilka aktiviteter som ska finnas.

Är du också intresserad att vara med att bygga vidare på TG Skol IF? - Kontakta oss i styrelsen!