Idrottsspecialisering

IMG_9849Till Idrottspecialisering hör sporterna ishockey, fotboll, Karate, konståkning, baseboll och ridsport, vilka baseras på gymnasiekursen Idrott och hälsa specialisering. Kursen erbjuder dig möjligheten att utveckla din idrottsliga förmåga mot elitnivå inom din idrott.  

Våra ledare är perfektionister och befinner sig mitt i sina egna idrottskarriärer på absoluta toppnivå, och de gör inget annat än att lägga ner hela sin själ i att utveckla dig och dina skol- och idrottskamrater till sportutövare på absoluta toppnivå.

Läs om respektive sport här:

Skolverkets beskrivning:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa specialisering ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Centralt innehåll i Specialiseringskurserna

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

 • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
 • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
 • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
 • Vald idrotts organisation och historia.
 • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.
 • Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
 • Etik och moral i förhållande till vald idrott.

Kurser i ämnet:

 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
 • Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng.
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.