Fotboll

TG erbjuder Fotbollsspecialisering. Kursen kan väljas som individuellt val i åk 2 och 3.

Centralt innehåll i Specialiseringskurserna

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  •          Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
  •          Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
  •          Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
  •          Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
  •          Vald idrotts organisation och historia.
  •          Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.
  •          Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
  •          Etik och moral i förhållande till vald idrott.