Ridsport

tessRidning är en tuff sport där tjejer och killar tävlar tillsammans och på lika villkor. Och de flesta har ett mycket starkt engagemang, både i sin sport, i skötseln stall och av häst.

I stallet med de många aspekterna och uppgifterna lär sig tjejerna att leda både sig själva och andra. Till vardagen hör att fatta beslut, organisera och ta ansvar. Ridsporten är därför mer än en vanlig sport som på köpet ger många erfarenheter, kunskaper och färdigheter som de får stor nytta av senare i livet, som företagare, ledare eller yrkesutövare.

Hästsporten växer…

Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i Sverige. Endast fotbollen har fler organiserade utövare. Totalt 1 miljon människor rider eller har annan regelbunden kontakt med hästar, varav en halv miljon rider regelbundet.

…och skapar nya företag, nya ledare, nya jobb och nya nätverk

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats, vilket ökat efterfrågan på relaterade produkter, tjänster och välutbildad arbetskraft. Flera tusen människor får sin inkomst från ridsporten. Och för dig som vill arbeta med häst i framtiden finns en mängd utbildningar att se fram emot.

Några exempel:

Ridlärare, unghästutbildare, kusk, hästskötare, djursjukskötare, veterinär, hovslagare, hästmassör eller husdjursagronom.

Kombinera ridning och hästkunskap med dina gymnasiestudier

I samarbete med Botkyrka Ridsällskap erbjuder vi dig möjligheten att kombinera ridning med ditt gymnasieprogram. Kursen omfattar 100 p och är förlagd en förmiddag i veckan. Ridkursen innehåller teoretisk och praktisk hästkunskap. Du får även prova på och utveckla dina tekniker i olika tävlingsformer inom ridningen som hoppning och dressyr.

Botkyrka Ridsällskaps ridskola är kvalitetssäkrad enligt Svenska Ridsportförbundet och disponerar ca 40 hästar och ponnyer för sin verksamhet.

Ridinstruktör:

Ridning Linda med elevLinda Englund – Huvudinstruktör

  • Stallchef
  • Ridlärare level 3
  • C-tränare hoppning

 

Gör din ansökan »