Idrott och kunskap

Vi tror på idrott och kunskap som mix och möjliggörare för människors och samhällens utveckling. På Tumbas Gymnasium finns stabiliteten, klimatet, valmöjligheterna och lärarna som ger dig den bästa mixen för trygghet, nyfikenhet och inlärning. Här fortsätter vägen mot ett livslångt lärande och utveckling i ditt liv som idrottare, högskolestudent, yrkesutövare och medmänniska.

Vi vill ge dig möjligheten att utveckla din idrottsliga förmåga mot elitnivå inom din idrott och samtidigt med kunskap skapa bästa möjliga förutsättningar för din sociala och intellektuella livslånga utveckling.

Kunskap och idrott är en kraftfull mix för person- och samhällsutveckling.

Vi vet att idrotten skapar stor samhällsnytta och vi vet att kunskap är vägen till förståelse för vår värld, - den utanför oss och den inom oss.

  • Kunskap ger kraft och förutsättningar för utveckling och egenmakt, ger förmågor att förstå konsekvenser av händelser och beslut, möjlighet att förstå andra uppfattningar och kulturer och värja sig mot faror, ohälsa och villospår.
  • Idrott har en central roll i ett modernt samhälle och bidrar med många positiva effekter för människor.
  • Kunskap ger oss en tillförsikt att välja vilka idéer, uppfattningar och förslag som vi vill ansluta oss till och lära oss mer om.
  • Idrott skapar gemenskap, förståelse och respekt mellan människor med olika etniska bakgrunder och livsvillkor. Den skapar kostmedvetenhet och folkhälsa, såväl fysisk som psykisk.

Vi ser fram emot att bidra med inspiration, metoder för inlärning och insikt i både idrottsvärlden och samhället. På Tumba Gymnasium är vi nyfikna och kunskapstörstiga på vår omvärld och på vår framtid. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas som lärare och skola.

- Vi vill göra det tillsammans med dig.