Idrottsledarskap

Denna kurs kan du välja som individuellt val i åk 2 och 3.

Skolverkets beskrivning:

 Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktionärskap och ledarskap inom idrotten.
 • Idrottsföreningars organisation och verksamhet.
 • Ledarskap och organisation utifrån olika teorier och modeller.
 • Ledarens påverkan på individerna, gruppen och det sociala sammanhanget samt individernas, gruppens och det sociala sammanhangets påverkan på ledaren.
 • Utvecklingsområden för idrottsledarskap inom barn- och ungdomsverksamhet.
 • Tränings- och tävlingsmiljöernas betydelse för prestationsutveckling.
 • Riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer.
 • Värderingar kring ledarskap och idrottsverksamhet. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika ledaraktiviteter.
 • Konflikthantering i tränings- och tävlingsmiljöer, till exemepel förhållningssätt till medspelare, motspelare och domare.
 •